EVIDENCIJA RADNOG VREMENA


Radne liste


Radne liste se formiraju na mesečnom nivou po radniku.
Odabirom potrebnih parametara (godina, mesec i radnik) i klikom na dugme „Prikaži radnu listu“, formira se radna lista za radnika, kao na slici.

radne liste

Ukoliko je radna lista ranije bila formirana, prikazuju se ranije formirani podaci. Na osnovu radnog vremena (na 4 ili 8 sati) program automatski izračunava vreme provedeno na redovnom radu i prekovremeni rad. Sva polja (osim datuma) je moguće ručno menjati.
ulaz i izlazDani kod kojih su rađene ručne izmene,prikazuju se podebljanim fontom. Radnu listu je u svakom trenutku moguće obrisati klikom na dugme „Briši radnu listu“ i ponovo je kreirati, ali će tada biti izgubljene sve ručne izmene podataka.
Dvoklik na odabrani datum (ili pritisak na taster ENTER kada je odabrano datumsko polje) prikazuje pregled prisustva za radnika tog dana (kao na slici)

Na slici pregleda prisustva radnika se vidi da radnik može više puta u toku dana da napusti radno mesto i da se ponovo vrati – ukupno vreme na radu biće izračunato zbirno na osnovu svakog pojedinačnog perioda.
Klikom na dugme "Štampaj" dobijate mogućnost da vidite kako će radna lista izgledati u štampi. Možete ga odštampati ili kreirati pdf, rtf, html ili neki drugi fajl.

Važna napomena: Ukoliko se radnik na ulazu prijavi u sistem, ali se ne odjavi prilikom izlaska, radno vreme za taj dan neće biti izračunato, jer je sistemu za obračun vreme odlaska nepoznato.
Važna napomena 2: Ukoliko je radnik prilikom ulaska zaboravio da se prijavi u sistem, a prilikom izlaska se uredno odjavio, sistem će takvu odjavu okarakterisati pogrešno – tj. kao prijavu i evidencija prisustva će biti
pogrešna. Sistem se ovako ponaša jer pretpostavlja da u toku dana prvo mora da postoji prijava da bi mogla da se evidentira odjava (ukratko: prvo morate da dođete na posao, da bi mogli da odete).

 

 

Kontakt

Agencija za informatičke usluge "BIT Soft"
email: office@bitsoft.rs, tel: 025/421-331 mob: 060/025-00-77

Naslovna O nama Web dizajn i programiranje ID kartice Grafički dizajn ERV I-dnevnik Kontakt