EVIDENCIJA RADNOG VREMENA


Evidencija radnika


evidencija radnika
Na formi „Evidencija radnika“ unosi se spisak zaposlenih sa brojevima identifikacionih kartica. Osim toga određuje se na koliko sati je radnik zaposlen, kao i radno mesto na koje je raspoređen.
Spisak radnika je moguće odštampati (pritiskom na dugme „Štampaj“ pojavljuje se prozor za odabir štampača/parametara štampe, a moguće je i snimanje spiska radnika u .pdf, .rtf ili .html fajl).
Omogućeno je i brisanje radnika uz upozorenje da će brisanjem odabranog radnika nepovratno biti izbrisana i njegova kompletna evidencija prisustva.
Pritiskom na dugme „Briši radnika“ pojavljuje se dodatno upozorenje o brisanju da bi se sprečio slučajan gubitak podataka.

 

Kontakt

Agencija za informatičke usluge "BIT Soft"
email: office@bitsoft.rs, tel: 025/421-331 mob: 060/025-00-77

Naslovna O nama Web dizajn i programiranje ID kartice Grafički dizajn ERV I-dnevnik Kontakt