EVIDENCIJA RADNOG VREMENA


Uvod


evidencija radnog vremenaERV – Evidencija radnog vremena je program za automatizovanu mesečnu evidenciju prisustva zaposlenih na radnom mestu. Program je prilagodljiv potrebama za svaku firmu pojedinačno.
Softver funkcioniše na principu beleženja vremena ulaska zaposlenih u organizacionu jedinicu i vremena izlaska iz iste. Da bi se postigla veća automatizacija, za identifikaciju zaposlenih se koriste specijalizovane identifikacione kartice. Na osnovu evidencije ulazaka/izlazaka zaposlenih, na kraju jednomesečnog perioda, formiraju se izveštaji o prisustvu na radnom mestu sa preciznošću od jedne sekunde, gde se vreme provedeno na radu razvrstava po prethodno definisanim kategorijama (redovan rad, prekovremeni rad…).
Program je izrađen za Windows platformu i funkcionalan je na sledećim verzijama operativnog sistema: XP, Vista, 7, 32 bita i 64 bita.
Hardverski zahtevi za funkcionisanje programa su 256 MB RAM, 1024x768x16 grafička rezolucija i 12 MB slobodnog prostora na hard disku, uz napomenu da zauzeće prostora na hard disku vremenom raste usled punjenja baze podataka, a u zavisnosti od broja zaposlenih radnika. Osim toga, za punu automatizaciju, neophodan je čitač identifikacionih kartica.

evidencija radnog vremena

 

Kontakt

Agencija za informatičke usluge "BIT Soft"
email: office@bitsoft.rs, tel: 025/421-331 mob: 060/025-00-77

Naslovna O nama Web dizajn i programiranje ID kartice Grafički dizajn ERV I-dnevnik Kontakt